Týden ohně

Týden ohně je silným prožitkovým seminářem jako žádný jiný. Je koncipován a navržen tak, aby poskytl  takové prostředí s mnoha příležitostmi pro každého muže, aby mohl  rozšířít limity  svého komfortu a pohodlí, a to jak fyzické tak i psychologické, i mimo ně.  Je to přirozeně navržená transformační cesta sebepoznání jednotlivce i skupiny, tak aby každý muž mohl objevit kým skutečně je, a kým se může stát. Není vyžadována dobrá úroveň fyzické kondice, ani žádný další standard, kterého je  třeba dosáhnout. Spíše, tento týden pomůže každému muží přijmout to kým a kde právě je, a podpoří jej v tom jít dál a hlouběji než by považoval za možné.

Michael a Martin budou přinášet v plném rozsahu kombinaci jejich životních zkušeností, dovedností a znalostí po celý týden. Program bude zahrnovat výcvik a praxi v přežití, první pomoc, boj, strategické myšlení a další dovednosti potřebné k životu. Také zde bude řada dalších technik, které zaručí, že všechny mužské archetypy budou plně aktivovány, rozvíjeny a zdokonalovány. A můžete se také těšit na několik překvapení.
Takže připojte se k nám na této cestě a nechte  hořet Oheň Pravdy a spálit své strachy.

Každý muž si sebou vezme následující:

 • 2 páry kvalitních trekových bot
 • další pár bot, pravděpodobně běžecké
 • dostatek pohodlného oblečení, každý den se budete několikrát převlékat
 • spacák
 • nůž
 • zápisník a tužku
 • SMYSL PRO HUMOR A DOBRODRUŽSTVÍ

Michael je architekt vzděláním i inklinací.  Za posledních více jak dvacet let vyvíjí a vede prožitkové semináře v  širokém spektru témat po celém světě. Od roku 2013 pracuje téměř výhradně s muži s jeho programem Statečné srdce, jako odrazovým můstkem na cestě k vytvoření armády vědomých mužů.

Martin  je lektorem  Hotyoga42, posledních 15. let pracoval ve slavné české protiteroristické jednotce. V tomto období  měl možnost a výsadu trénovat a pracovat s nejlepšími instruktory světa. Je velmi talentovaný ve všech možných způsobech strategie, boje i přežití bez ohledu na to zda je to na zemi, ve vzduchu, poušti či lese. Po řadě zkušeností, které mu zcela změnili život Martin jednotku opustil, aby mohl prozkoumávat a vyjadřovat jiné způsoby svobody a spolu s Michaelem  budují Novou Armádu Vědomých Mužů.

Cena 11,500 Kč – 440 EURO

Přihláška: Theofee mikeseminars@gmail.com

Cena  za 7 denní  seminář zahrnuje trénink, vybavení, ubytování a kvalitní  stravu. Protože program bude intenzivní byla zvolena výživná energeticky bohatá  vegetariánská strava  založená na  superfood potravinách.


 

The Week of Fire is a powerful experiential event for men like no other.  It is conceived and designed to provide an environment with multiple opportunities for each man to extend himself the limits of his comfort zone, both physical and psychological, and beyond.  It is a Nature based transformational journey of self and group exploration, which allows each man to discover who he truly is, and who he might become.  There is no specific fitness level required, nor any particular standard that must be reached.  Rather, this event will receive each man where he is, and support him to go further and deeper than he thought possible.

Michael and Martin will be bringing the full extent of their combined life experiences, skills and knowledge to this Week.  The program will include training and practice in survival, first aid, combat, strategic thinking and other life skills.  There will also be many other learning components which will ensure that all of the masculine archetypes will be fully activated, developed and enhanced.  There will also be some surprises.

So join us on this voyage and let the Fire of Truth burn and bury your fears.

Each man will need to bring the following:

 • Two pairs of good quality walking boots
 • Another pair of shoes, perhaps running shoes
 • A lot of loose fitting clothes, as each day will require several changes
 • A sleeping bag
 • A knife
 • A notepad and pencil
 • A sense of humour and adventure

Michael is an architect by training and inclination.  Over the last twenty years or so he has been developing and presenting experiential seminars on a wide range of subjects all over the world.  Since 2013 he has worked almost exclusively with men, in his Braveheart program, as a stepping stone on his journey to create an army of conscious men.

Martin is a Hotyoga42 instructor. Prior to this, for the last 15 years, he worked within the famous anti-terrorist unit based in the Czech Republic.  During this time he had the opportunity and privilege to train and work with the best instructors from around the world.  He is highly skilled in all aspects of strategy, combat and survival – whether it be on the ground, the air, the desert or in the woods.  After a series of life changing experiences Martin left this unit to explore and express a different kind of freedom – and together with Michael, they are building an New Army of Conscious Men.
TOTAL COST: 11,500 KC – 440 EURO

Registration:  Theofee mikeseminars@gmail.com

Price includes 7 days seminar, training, equipment, accommodation, and high energy food. Program will be quite intense, therefore high attention and care was taken to choose meals of outstanding quality and nutrients based on super-food.

3 Comments

 1. Dobrý den, je možné přihlásit 17-letého syna, který má o seminář zájem?
  Děkuji
  Matissek
  T.:723427332

 2. Ano je to možné, seminář je otevřen mužům od 16 let výše, letos se chystá několik mladíků kolem 20 let. Ozvěte se prosím emailem
  zdravím
  Theofee

 3. Mohou být účastníky Ženy ?!? Teda jako ja?
  Děkuji a od srdce pozdravuji ..)KAIRA