Seminář Archetyp Krále

Výzva všem Mužům,

po nedávno skončeném a velmi úspěšném semináři Archetyp Bojovníka bych rád muže pozval, aby se k nám připojili na seminář Archetyp Krále, který se bude konat v Haluzicích od 5 - 8. května. Archetyp Krále je skutečnou hybnou silou mužova života. Pokud je naplno vyjádřen, poskytuje muži pevnou a stabilní základnu, aby se spojil a konal ve jmému svého Božského Poslání. Král je Vládcem všech ostatních archetypů, je kotvou i kolem, kterými můžem řídit svůj život se smyslem i celistvostí.
 
Muži, pokud slyšíte toto archetypální volání, zeptejte se upřímně a odpovězte na následující otázky:

Chceš se stát skutečným Vládcem svého života?
Chtěl bys být klidnějším, více soustředěným, cílevědomým, sebevědomým, vyrovnaným a moudřejším ?
Máš touhu chránit, vést, inspirovat, rozhodovat a konat?

Prožíváš právě ted  ve své práci, vztazích a svém světě stínové kvality Krále, tedy slabocha nebo tyrana? Vzdáváš se příliš snadno své síly, nebo se neustále snažíš ovládnout svět a i své blízké?

Jak by se Tvůj život proměnil, kdybys jej začal žít naplno v celistvosti, síle, zaměření a pravdě? Chceš tu zanechat svůj skutečný odkaz, takový, který bude inspirací ostatním i poté, co zemřeš a odejdeš?

Na tomto mužské semináři,  jednom ze čtyř seminářů věnovaných  Archetypům, vytvoří Michael bezpečné energetické prostředí, kde si osvojíme kvality a vlastnosti Krále. Prozkoumáme, jak jsou aktuálně vyjádřovány v naší práci i vztazích. Otevřeme se evoluci svého plného potenciálu skutečných vládců ve všech oblastech našeho života.

Bližší informace a registrace namikeseminars@gmail.com (vyřizuje Theofee)

Datum: 5. - 8. 5. 2016, začátek 18:00- předpokládaný konec v neděli ca 17h

Místo:  Barkana - Haluzice u Kyjova

Cena: 5500 Kč, záloha 1800 Kč

Cena  za čtyř denní  seminář zahrnuje bohatý program, ubytování a chutnou   bezmasou  stravu po celý pobyt.

 

 

KING ARCHETYPE

Calling all Men,

after the recent and very successful Warrior Archetype Seminar, we are now inviting Men to join us on the King Archetype Seminar, which will take place soon in Haluzice.  The King Archetype is the one that really powers up a man’s life, and when expressed in its full form, provides the psychological foundation for a man to connect with, and act upon, his Divine Mission.  The King is the Executive of all the other Archetypes.  It is the Anchor around which we can order our lives with Integrity and Meaning.  

Men, if you feel this Archetype calling, please honestly ask and answer the following questions: 

Do you wish to become truly Sovereign in your Life?
Would you like to become more Calm, Centered, Purposeful, Confident, Balanced and Wise?
Do you have to desire to Protect, Lead, Inspire, Decide and Act? 

Or are you currently expressing the Shadow Aspects (Weakling or Tyrant) of the King Archetype in your work, your relationships and in your world?  Do you give your power away to others too easily, or are you continually seeking to control the world (and others)?

Men, how different would your Life become if you lived with complete Integrity; Power, Focus and Truth?  Do you wish to create a lasting Life Legacy; one that will continue to Inspire others long after you are dead and gone? 

In this Men’s Archetype Seminar, (one of the Four) Michael will create an energetic environment where we will learn the Qualities and Attributes of the King Archetype, explore how they are currently expressing it in our work and relationships, and open to develop our full potential as True Sovereigns in all aspects of our lives.

 

Information and registration: mikeseminars@gmail.com (Theofee)

When: 5-8.5.2016 (opening Thu 6pm- expected ending Sun around 5pm)

Place: Barkana, Haluzice u Kyjova, Czech Republic

Price: 5500 Kč (210 EUR), advance money 1800 Kč (75 EUR)

Price included rich program  for  4 four  days,  shared accommodation, and  delicious vegetarian food

0 Comments