Seminář Archetyp Kouzelníka

Archetyp Kouzelník

 V tomto semináři, Michael představí a  bude pracovat s mužským archetypem Kouzelníka. Jeho silné  energetické pole obsahuje  vlastnosti a psychologické rysy, které nám skutečně mohou pomoci vytvářet lepší svět pro sebe i ostatní. Esence Kouzelníka  je o hloubání, experimentování, přístupu a integraci posvátných znalostí a uplatňovat je skrze mysl v duchovním kontextu. Je o informacích a jak je efektivně, souvisle a vědomě využít.

 

Máš někdy pocit, že nemáš řešení problému, či nejsi schopen vykročit a učinit východisko z nějaké situace? 

Díváš se někdy na okolní svět s pocitem, že TO nedává smysl?

Uvědomuješ si a cítíš, že někde v tobě je skryto hlubší  poznání a znalosti, které čekají na to až je v sobě probudíš a začneš používat pro vyjádření svého plného potenciálu ?

Přeješ si, abys byl schopen vědomě řídit své myšlenky a emoce s cílem vytvořit cokoliv, a to díky pocitu vědomého napojení a jasnosti?

 

Tento praktický seminář, stejně jako ostatní v řadě, bude obsahovat mnoho příležitostí dozvědět se o víc tomto archetypu, do jaké míry jej v současné době příjímáš  a vyjadřuješ. Dá  Ti  možnost proniknout do něj skrze rituály a cvičení a podpořit v Tobě jeho zralost a vědomé žití tohoto archetypu v Tvém životě.  

Bližší informace a registrace namikeseminars@gmail.com (vyřizuje Theofee)

Datum: 2-5.6. 2016, začátek 18:00- předpokládaný konec v neděli ca 17h

Místo:  Barkana - Haluzice u Kyjova

Cena: 5500 Kč, záloha 1800 Kč

Cena  za čtyř denní  seminář zahrnuje bohatý program, ubytování a chutnou   bezmasou  stravu po celý pobyt.

 

The Magician

In this seminar, Michael will introduce and work with the Masculine Archetype of the Magician.  This powerful field of energy contains characteristics and psychological attributes that can really help us manifest a better world for ourselves, and others.   The essence of the Magician is about study and experimentation, accessing and integrating sacred knowledge and applying this through the mind, in a spiritual context.  It is about information and how to utilize it effectively and coherently with consciousness.

 

Do you sometimes feel like you don't have the solution to a problem, or cannot imagine a way forward in some situation?  

Do you look around at the world and feel that it doesn't seem to make sense?  

Do you hold an awareness that there is some deeper understanding or hidden knowledge / abilities waiting to be awakened in you, and utilised for the expression of your fullest potential?   

Do you wish that you could consciously guide your thoughts and emotions, in order to create anything from a feeling of conscious connection and clarity?  

 

This practical seminar, like the others in the series, will contain many opportunities to learn about this Archetype, to what extent you are currently accessing and expressing it, and give you opportunity to practice rituals and exercises to support you to bring it into a more mature and conscious presentation in your life.

 

Information and registration: mikeseminars@gmail.com (Theofee)

When: 2-5.6. 2016 (opening Thu 6pm- expected ending Sun around 5pm)

Place: Barkana, Haluzice u Kyjova, Czech Republic

Price: 5500 Kč (210 EUR), advance money 1800 Kč (75 EUR)

Price included rich program  for  4 four  days,  shared accommodation, and  delicious vegetarian food

 

0 Comments