Odhalování (se) a veselí v královském vztahu ! 1.4.2016

 

Večer existencionální zábavy pro ženy i muže

Jako součást pokračujícího osobního průzkumu do života krále Karla IV. jsem měl nedávno potěšení navštívit  hrad Karlštejn. Zamyšleně jsem kráčel královským hradem prosyceným vzpomínkami a duchem  doby,  místy která Karel nazýval domovem. V každé komnatě jsem cítíl jak se mé smysly více probouzejí a dostávají do střehu, každý další krok mi otvíral nové a nové příběhy, některé z nich čekají na další vyprávění skrze nás. 

Jeden z příběhů se mne velmi hluboce dotkl, byl to posvátný vztah Karla k jeho manželce Anně Svídnické. Jejich láska a vzájemná oddanost jeden k druhému vytvořila  pole vědomé služby, které přetrvalo do dnešních dní. Jejich příběh je v souladu a rezonanci s mými semináři, které se během posledních let rozvíjí a jejichž úkolem je otevírat, prozkoumávat a vyjadřovat energeticky archetyp Krále a Královny.Tyto zkušenosti se pak učíme vědomým a  efektivním způsobemě používat v našich vztazích a životech.

V tomto hravém a dynamickém večeru společně prozkoumáme řadu rolí archetypu Královny a Krále.  Archetypy popíšeme a otevřeme se vnímání jejich potenciálu a síly i vzorcům chování ve vztazích, tak abychom nabyté znalosti použily ke zlepšení  kvality našich životů. Společně  budeme odhalovat nejen sílu a kladné vlastnosti Krále a Královny, ale  zejména jejich skryté stínové kvality, omezující  programy  i nevědomé vzorce chování.

Za pomoci účinných cvičení, neočekávaných podnětů i informací se ve skupině otevřeme sdílení a diskuzi, otevřeme svou mysl a srdce, tak abychom odhalili sílu archetypálního vědomí v nás. Naučíme se jak jejich kvality využít k tvorbě krásnější a mocnější reality  jak na osobní tak kolektivní úrovni. 

Připoj se k nám a zjisti v jakém stavu tvoje Královna či Král je, kde jsou jejich slabé i silné stránky  ovlivňující tvůj život. 

Více zde: http://www.peterbartal.cz/products/kral-a-kralovna-1duben/

EN 
title:Revealing and Reveling in the Royal Relationship!
when: 1th April 2016 from 7 pm-10 pm
where: Prague city center/will be announced later
cost: 400 Kč cash

Registration: Peter Bartal, tel:604 539 415, email: p.barny@post.cz

 

Revealing and Reveling in the Royal Relationship!

An evening of existential entertainment for both Men and Women

I recently had the pleasure of visiting Karlstejn Castle, as part of an ongoing personal exploration into the life and times of King Charles 4th.  I thoughtfully walked through the memory drenched royal complex, stepping through and into spaces that Charles once called home.  In each room, I could feel my senses enlivened and alert, and each step I took opened me to so many stories, some of which continue to be told, through all of us.  

One particular story that touched me so deeply was the sacred relationship between Charles and his wife Anna von Schweidnitz.  Their love and dedication to each other generated a field of conscious service that continues to reverberate throughout the years.  This story resonated with the seminar work I have been developing and delivering for some years now; which is in part opening to, exploring and expressing the archetypal energy of the King and the Queen, and making this knowledge conscious, applicable and effective in our lives and our relationships.

In this playful, dynamic but very affecting evening workshop event, we will explore the many roles of the King and Queen archetypes; describing and opening to perceive their power, their potential and their patterns of partnership; so we can apply this knowledge to our lives, for the betterment of all.  Together we will reveal not only their strengths and positive attributes and capacities, but most particularly, their hidden shadow qualities, their limiting programs of action / reaction, and their unconscious patterns.  

Through stimulating and sometimes challenging information, powerful partner work exercises, group movements and open discussion/sharing, we will open our minds and hearts to revel the power of archetypal consciousness within each of us, and learn how to utilize this power to generate more beautiful, passionate and creative realities, at both the personal and collective levels of expression.

So join us, and discover how and where your King or Queen is currently moving through you; and how you feel its limits are unconsciously creating everything in your life.

0 Comments