Alchymie Tvého života

Snap 2014-11-11 at 14.24.59Tento dynamický a zábavný seminář bude o našich vztazích, intimních, i rodinných a o tom, jak žít autentičtější vášnivější a hravější život.

Michael nabídne svěží pohled na to, jak pracují základní tvořivé síly ve Vesmíru a jak tyto síly přímo ovlivňují to, jak přemýšlíme, cítíme a jednáme a v důsledku tak formují základnu pro všechna naše přesvědčení, jednání a zkušenosti. Jinými slovy jak ovlivňují náš život.

  • Na tomto semináři budeme objevovat jaké jsou základní impulzy Života.
  • Budeme se učit jak se energie pohybuje a vyvíjí v geometrických vzorcích, které generují a manifestují vše co jsme a co vše existuje.
  • Prozkoumáme harmonickou souhru mezi dvěma základními silami, které podepíraj realitu.
  • Rozvineme hlubší porozumění principů polarity a protikladných / komplementárních kvalit genderové dynamiky.
  • Budeme objevovat a sdílet, co opravdu chceme a to specificky ve smyslu našich intimních partnerů.
  • Více si uvědomíme, jak můžeme tyto informace použít k obohacení, zlepšení a pozvednutí našich životů a všech lidí, kteří jsou její součástí.
  • Zistíme, jak navýšit a úspěšně vyjadřovat naši sílu, krásu, vášeň, přítomnost a naši schopnost dávat a přijímat lásku.
  • Tento seminář slibuje být informativní, inspirativní a zábavnou událostí, na které se budete aktivně podílet.

Přidejte se k nám na této vzrušící dobrodružné výpravy do vnitřní práce Vesmíru, která se odehrává v našich myslích a srdcích a prociťte, jaké to je opravdu vědět, kdo jste a jak být šťastný.

0 Comments